Er is een kans dat een gebruiker een machtiging in de toekomst wil beëindigen. Dit hoeft op zich totaal geen probleem te zijn zolang er een bepaald JCS script draait die deze toekomstig beëindigde machtigingen daadwerkelijk worden ingetrokken. Als het script echter niet draait, blijven deze machtigingen open staan wat weer vragen en/of fouten bij gebruikers kan veroorzaken.

Als kleine controle kunt u dit script draaien, als hier iets uitkomt is de JCS job zeer waarschijnlijk niet gescheduled zodat deze elke dag draait.

select * from GHPLUS.GH_AICX_MACHTIGING t
where T.DDINTREKKEN < sysdate

and T.DDEINDE is null;

Zodra u vele rijen terugkrijgt, kunt u het beste even controleren of de job GH_J_AIC_MACHTIGINGEN in het JCS overzicht staat en elke dag is gescheduled.